Ru
En
Bg


  Технологични услуги
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | За нас | Новини | Библиотека    | Контакти 


Арконеа ЕООД предлага:

- Разработка на технологични проекти. Инсталиране и пускане в експлоатация на апарати и системи за заваряване и термично рязане. Обучение на персонал.

- Проби в реални условия, изпълнение на специални съединения свързани с ремонт, заваряване и монтаж на метални конструкции и инсталации.

- Пазарни проучвания и анализи. Оценка на икономическата ефективност на производства. Оптимизиране на разходите. Планиране на мероприятия и дейности.

- Специализирани преводи на техническа литература и документация.

- Изработка на печатни, CD и интернет (on-line) каталози, технически наръчници и други маркетингови материали, разработка и дизайн на уеб сайтове.