(+359) 888 723910
office@arkonea.bg


  Технологични услуги
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | За нас | Новини | Библиотека    | Контакти 


Технологични
услуги


Надзор
и инспекции


Обучение
и внедряване

Производствени системи

Дизайн

Продукти:
  Арконеа ЕООД изпълнява поръчки на производители, възложители и инвеститори за провеждане на:
- надзор и инспекции по време на производство и при експлоатация;
- внедряване на оборудване и технологични процедури,
- обучения и изпити на персонал.

 
Welding technologies     Технологичен надзор на метални конструкции

При изграждане на отговорни конструкции и съоръжения, както и по желание на инвеститори с високи изисквания, при производството се упражнява непрекъснат надзор за съответствието на вложените материали и за спазването на технологията при изпълнение.
Арконеа ЕООД разполага с квалифициран персонал за изпълнение на надзор по време на производството и инспекции при експлоатация на строителни конструкции, транспортни средства и съоръжения под налягане.

 
implementation     Обучение на персонал и внедряване на заваръчни технологии

Наличието на квалифициран персонал е от решаващо значение за спазване на изискванията за качество и на сроковете за изпълнение. Внедряването на специализирана апаратура осигирява висока ефективност и повтаряемост на резултатите при производството.
Арконеа ЕООД има опит в провеждането на обучения на персонал за осигуряване на качеството, специалисти по заваряване, заварчици и оператори на автоматизирана заваръчна апаратура.