+359 887 149583
office@arkonea.bg
    

  Технологични решения
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | Поръчки |  Библиотека |   Новини |   Контакти
 

  Контакти 
за запитвания, поръчки и информация
Контакти 
 
  Арконеа ЕООД
  ИН: 175264634; ДДС №: BG 175264634
  Адрес: гр. София, жк. Младост - 1, бл. 13-А
  E-mail: office@arkonea.bg, Web: www.arkonea.bg
  Маркетинг и продажби: (+359) 887 149583
  Технически отдел: (+359) 888 723910
 Арконеа ЕООД разполага със специалисти и опит при изпълнение на дейности, свързани с повишаване на ефективността и осигуряване на качеството при заваръчно производство, монтаж и ремонт на изделия, конструкции и съоръжения с повишени изисквания:

  • Разработване на технологични проекти, планове и процедури за заваряване (WPS). Технологични изпитвания и съставяне на работни инструкции за ефективно изпълнение на работата в реални производствени условия.
  • Обучение на заваръчен персонал (заварчици и оператори), за изпълнение на работата в съответствие с изискванията на проекта. Обучение на контролен и надзорен персонал (ОТК, главен заварчик и др.).
  • Доставка на заваръчни материали от водещи европейски производители - Boehler Welding, UTP, ESAB, Alunox Schweisstechnik. Обучение за работа със специални заваръчни материали.
  • Доставка на специални материали за ремонт и възстановяване на детайли и съоръжения с високи изисквания за устойчивост срещу износване, корозия, ерозия, удари и комбинирани натоварявания. Изпълнение на ремонтно възстановителни работи съвместно с Welding Alloys Group - Германия.
  • Доставка на композитни износоустойчиви плочи за абразивни и ударни натоварвания. Рязане, пробиване и формоване на детайли от композитни ламарини - Welding Alloys Group - Германия.
  • Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за заваряване и рязане, включително апарати за ръчно заваряване по методите РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ(TIG), газо-кислородно и плазмено рязане, системи за автоматизирано заваряване под слой от флюс.
  • Изпълнение на одити, инспекции и надзор от първа страна - вътрешни за производителя; от втора страна - за инвеститори и клиенти; от трета страна - като представители на международни органи за контрол.
  • Разработване и внедряване за изпълнение на системи за управление на качеството (QMS/СУК), околната среда (EMS/СУОС), здраве и безопасност (OHSAS/ЗБУТ), както и за производствен контрол (FPC/СПК) за осигуряване на съответствието на метални и неметални изделия.
  • Специализирани технически преводи от английски, немски и руски език. Изработване на каталози, технически наръчници и маркетингови материали. Предпечатна и електронна подготовка на публикации. Уеб дизайн.