+359 887 149583
office@arkonea.bg
    

  Технологични решения
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | Поръчки |  Библиотека |   Новини |   Контакти
 

  Инспекции и надзор
 

 
Одити на действието на системи за управление - СУК, СУОС, ЗБУТ
 
Надзор при заваръчни производства и монтаж
 
Инспекции на съоръжения и продукти
Supervision


 
 
Производсвтвото на конкуренто-способни продукти е от основно значение за успеха на предприятията. Това се определя от съотношението качество:цена. Обикновено пазара на продукти с ниска цена и качество е наситен от внос от производители с ниски разходи. Осигуряването на високо качество дава шанс за достъп до клиенти с по-високи изисквания.
Арконеа ЕООД изпълнява услуги, свързани с осигуряване на качеството на заварени изделия, вкл. планиране, разработване и внедряване на системи за управление и правила за изпълнение на процесите; надзор по време на производството; инспекции на съоръжения и продукти.
 
 
Supervision Control Supervision
 
Надзора по време на производството включва: проверка на материалите (често доставените материали са с неизвестен произход и качество или в лошо състояние); проверка на действителната квалификация на изпълнителите (намирането на квалифицирани работници става все по-трудна задача); проверка за спазване на работните процедури (често пропускането на цели етапи може отначало да спести разходи и време, които после да бъдат платени в многократно по-голям размер), проверка за провеждане на предвидения контрол (има случаи на създаване на документи без да е проведен контрол). Взискателните инвеститори назначават собствен надзор при изпълнение на проектите, за да избягнат компромиси и разходи на по-късен етап.
 
 
 
 
Supervision Control Control
 
Липсата на някои от заваръчните шевове (снимка 1), неправилното изпълнение (снимка 2) и наличието на недопустими дефекти (снимка 3) може да доведе до разрушаване на конструкцията при натоварване или след време, поради разяждане от ръжда. В случая дефектите са открити по време на надзор и са отстранени. След монтажа на съоръжението, общото впечатление е от красива и функционална конструкция с висока стойност.


 
   Допълнителна информация на тел. 0887 149583; 0888 723910 или на имейл:  office@arkonea.bg