(+359) 888 723910
office@arkonea.bg


  Технологични услуги
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | За нас | Новини | Библиотека    | Контакти 


Технологични
услуги


Надзор
и инспекции


Обучение
и внедряване
  Арконеа ЕООД изпълнява поръчки на производители, възложители и инвеститори за провеждане на:
- надзор и инспекции по време на производство и при експлоатация;
- внедряване на оборудване и технологични процедури,
- обучения и изпити на персонал.

 
Надзор и инспекции
При изпълнение на специални процеси е необходимо качеството на изделията да бъде контролирано по време на целия производствен цикъл. Наличието на вътрешни дефекти в структурата и състава не може да бъде измерено без разрушаване на цялото изделие или часто от него.
Изделия и съоръжения, чиято експлоатация представлява риск, подлежат на първоначална и периодична инспекция от производителите и органи за контрол. Често инвеститори и ползватели на съоръженията провеждат инспекции, с цел да избягнат възможни рискове от загуба на обработваните материали или съхранявани продукти.
 
 
Supervision Control Supervision
 
Производителите, както и от по-взискателните възложители, провеждат непрекъснат надзор относно качеството на влаганите материали, предварително изпробване и стриктно спазване на технологичните параметри, квалификация и добросъвестност на персонала, изпълнение и резултати от планирания контрол.
 
 
Supervision Control Control
 
Наличието на дефекти (например: липса или некачествено изпълнеие на заваръчни шевове) може да доведе до разрушаване на части от конструкцията, бърза поява на корозия и необходимост от ремонти много скоро след пускане в експлоатация.