+359 887 149583
office@arkonea.bg
    

  Технологични решения
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | Поръчки |  Библиотека |   Новини |   Контакти
 

  Материали voestalpine Böhler Welding
 

 
Широка гама заваръчни консумативи с общо предназначение,
за надзорни съоръжения и за специални приложения

   Рутилови електроди Böhler FOX ETI Рутилови електроди Böhler FOX ETI  
БДС EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12; AWS A5.1: E 6013
 
Най-разпространената марка рутилови електроди Бьолер, с максимално добри характеристики при заваряване в долно положение или вертикал отдолу-нагоре. Запалването на дъгата е лесно, горенето спокойно и без пръски. Шлаката застива по-бързо от разтопения метал, като го задържа в правилна форма и с гладка повърхност. След исзтиване се отделя самостоятелно. Работи стабилно както при заваряване с постоянен ток (DC ‘-‘, права полярност), така и с променлив ток (AC ‘~’).
 
  Рутилово-целулозни електроди Böhler AWS E6013 Рутилово-целулозни електроди Böhler AWS E6013  
БДС EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11; AWS A5.1: E 6013
 
Електроди с общо предназначение за заваряване на нелегирани стомани. Рутилово-целулозната обмазка е по-тънка, отколкото при Böhler FOX ETI, което позволява работа с висока скорост, отгоре надолу, без протичане на шлаката. Дъгата гори по-остро, като изгаря евентуални замърсявания в зоната на шева и позволява по-добър контрол на провара от заварчика. Използват се също за заваряване на тънки, а понякога и на поцинковани ламарини. Запалването на дъгата е лесно и ги прави подходящи за прихващане при монтаж на открито. Работят с постоянен ток (DC ‘-‘) или с променлив ток (AC ‘~’).
 
  Рутилово-базични електроди Böhler FOX SPE Рутилово-базични електроди Böhler FOX SPE  
БДС EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12; AWS A5.1: E 6013
 
Рутилово-базични електроди за работа в трудни позиции за заваряване. Поради по-голямата жилавост на метала (отколкото рутиловите електроди) и по-спокойната и стабилна дъга (отколкото базичните електроди), FOX SPE се използват за заваряване шевове с високи изисквания без дефекти, като например за коренови шевове на тръбопроводи, при температурни натоварвания топло-студено и други. Работят добре с постоянен ток (DC ‘-‘) или с променлив ток (AC ‘~’).
 
  Базични електроди Böhler AWS E7018-1 Базични електроди Böhler AWS E7018-1  
БДС EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H5; AWS A5.1: E 7018-1 H4
 
Електроди с базична обмазка, за заваряване на шевове с високо качество. Навареният метал е с отлична механична якост, ударна жилавост и устойчивост срещу образуване на пукнатини. Има много добра заваряемост в трудни пространствени положения (без отгоре-надолу). Предназначени са за производство на метални конструкции, съдове под налягане, тръбопроводи, резервоари, както и за други детайли и конструкции с високи натоварвания и изисквания.
 
  Базични електроди Böhler FOX EV 50 Базични електроди Böhler FOX EV 50  
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H5; AWS A5.1: E 7018-1 H4R
 
Базични електроди за контролирани шевове с най-високи изисквания. Използват се за заваряване на нелегирани, въглеродни и ниско-легирани стомани, когато е необходима якост и устойчивост срещу крехко разрушаване. Böhler EV 50 се използват за производство на метални конструкции (вкл. транспортни, мостове, кранове и др.), за съдове под налягане, резервоари, а понякога и за високо-въглеродни стомани с ограничена заваропригодност. Ако електродите са във вакуумирана опаковка не се изисква изсушаване.
 
  Целулозни електроди Böhler FOX CEL Целулозни електроди Böhler FOX CEL  
БДС EN ISO 2560-A: E 38 3 C 21; AWS A5.1: E 6010
 
Целулозни електроди за заваряване на обиколни шевове на тръбопроводи, с голяма скорост, отгоре-надолу. Подходящи са за коренови, запълващи и за декоративни шевове на тръби. Вторият, горещ слой се заварява незабавно след корена, като го термообработва. По този начин се осигурява добра ударна жилавост на метала, както и по-голяма сигурност на съединенията. Шлака почти не остава. За качествена работа от заварчиците се изисква специален опит.
 
  Никелови електроди за чугун Böhler SG2 Помеднен тел Böhler SG2 за МИГ/МАГ  
БДС EN ISO 14341-A: G3Si1; AWS A5.18: ER70S-6
 
Тел за МИГ/МАГ заваряване, с универсално приложение при производство на метални конструкции, котли и съдове. Отделянето на пръски е намалено при работа с газови смеси и в среда от въглероден двуокис (СО2). Равномерното калибриране и помедняване на тела осигурява стабилна дъга и намалено износване на телоподаващите ролки, жила и на контактните дюзи.
 
  Тръбен тел с метален прах Böhler HL51 T - MC Тръбен тел Böhler HL51 T - MC  
БДС EN ISO 17632-A: T 46 6 MM/42 5 MC/ 1 H5;
 
Тръбен тел с метална сърцевина, за еднослойно или многослойно заваряване на дебели шевове с високи изисквания за контролиран и сигурен провар. Тела влиза в стабилен режим без пръски при ниски работни режими. При силен режим, с висока производителност, металния прах в сърцевината охлажда шева не позволява прегряване.
Металът е с висока якост, устойчивост при динамични натоварвания и срещу разрушаване при удар. Телът е подходящ за ръчно и за роботизирано заваряване, както и за заваряване на корена на челни шевове отгоре-надолу.
 
  Неръждаеми рутилово-базични електроди Böhler AWS E308L-17 Неръждаеми електроди AVESTA 308L/MVR  
БДС EN 3581-A: E 19 9 LR 32; AWS A5.4: E 308L-17
 
Неръждами електроди с аустенитна сърцевина и рутилова обмазка, за заваряване на най-разпространените типове Inox 304, 308 (Cr/Ni: 18/10). Електродите са лесни за употреба във всички позиции на заваряване, шлаката се отделя самостоятелно без остатъци върху шева, а обмазката е с повишена устойчивост срещу овлажняване.
Avesta 308L/MVR: диаметър 1.6 и 2.0 мм.
Böhler AWS E308L-17: диаметър 2.5, 3.2 и 4.0 мм.
 
  Неръждаеми електроди Böhler AWS E316L-17 Неръждаеми електроди Böhler AWS E316L-17  
БДС EN 3581-A: E 19 12 3 LR 32; AWS A5.4: E 316L-17
 
Електроди тип 3016L, с неръждаема сърцевина и рутилова обмазка, които се отличават с превъзходни заваръчни характеристики и лесна употреба. Имат повишена корозионна устойчивост в киселини и солени разтвори и поради тази причина са много разпространени за производство на съдове за храни и напитки, за работа в морска вода или плувни басейни. Заварява се с постоянен ток (DC ‘+‘) или с променлив ток (AC ‘~’).
 
  Преходни неръждаеми електроди Böhler AWS E309L-17 Преходни електроди Böhler AWS E309L-17  
БДС EN 3581-A: E 23 12 L R 32; AWS A5.4: E 309L-17
 
Високо-легирани рутилови електроди тип 309L (Cr/Ni: 23/12). Поради повишеното съдържание легиращи елементи и на делта-ферит (FN ~ 17), позволяват безопасно заваряване на преходни (черно-бели) съединения между въглеродни и неръждаеми стомани, както и наваряване на неръждаеми слоеве върху конструкционни стомани, без образуване на пукнатини.
 
  Преходни неръждаеми електроди Böhler AWS E309L-17

Удароустойчиви електроди Böhler FOX A7  
БДС EN 3581-A: E 18 8 Mn B 22; AWS A5.4: E 307L-15
 
Базични електроди за заваряване при ремонти и за съединяване на разнородни и трудни за заваряване стомани без подгряване. Металът на шева е с висока пластичност, устойчивост срещу спукване и има способност да спира възникнали вече пукнатини. Шевовете са неръждаеми; работната температура е от -110°С до 650°С, могат да се термообработват. При удари повърхността се самонаклепва и уякчава. Използва се за заваряване на чукове, зъби на земекопни машини, ж.п. стрелки, вътрешни повърхности на хидравлично оборудване и др. 
   Допълнителна информация на тел. 0887 149583; 0888 723910 или на имейл:  office@arkonea.bg