(+359) 888 723910
office@arkonea.bg


  Технологични услуги
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | За нас | Новини | Библиотека    | Контакти 


Технологични
услуги


Надзор
и инспекции


Обучение
и внедряване
  Арконеа ЕООД изпълнява поръчки на производители, възложители и инвеститори за провеждане на:
- надзор и инспекции по време на производство и при експлоатация;
- внедряване на оборудване и технологични процедури,
- обучения и изпити на персонал.

 
Обучение и внедряване
За осигуряване на необходимата квалификация на персонала е необходимо да бъдат провеждани подходящи обучения и периодични проверки на способностите. Това се отнася както за изпълнителския персонал, така и за всички специалисти, чиято работа оказва влияние върху производството на изделията.
Когато правилното изпълнение е от критично значение, задължителните първоначални и периодични обучения не са достатъчни. Първоначалното пускане в експлоатация и внедряването на промени в производството изисква значителни усилия и решителност. Включването на специалисти с необходимия производствен опит влияе положително върху навременното и успешно внедряване.
 
 
Training Training Training
 
Добрата практика включва провеждане на специфични за конкретната работа обучения. Резултатите се проверяват в производствени условия чрез провеждане на работни проби.
 
 
Training Training Training
 
При извършване на специални ремонти (например: възстановяване на размера на съединител от бронз) са необходими предварителни проби за определяне на технологията и проверка на резултатите.