+359 887 149583
office@arkonea.bg
    

  Технологични решения
  Производствени системи
  Дизайн

  Начало | Поръчки |  Библиотека |   Новини |   Контакти
 

  Ценова листа - електроди и тел

 
За заваряване на неръждаема стомана
 
Виж още цени на електроди и тел:
 
• За заваряване на желязо и конструкционна стомана
 
• За заваряване на алуминий, бронз и цветни метали
 
• За ремонт - чугун, специални стомани и наваряване
   Поръчайте тук:
 

 


 

  Електроди и тел за заваряване на най-разпространените марки неръждаема стомана, тип 304 / 308 (Cr/Ni: 18/10), устойчиви срещу корозия в мокри помещения или на открито, за архитектурни елементи – покриви и фасади, за водни и хранителни съдове, декоративни изделия и др. Електродите работят с променлив или с постоянен ток (трансформатори, инвертори и др.).
 
  Продукт Размери Опаковка 1 Опаковка 2
 
  Електроди
Класификация
Ø х L, мм пакет,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./пакет
тип брой цена,
лв.
 
  AVESTA 308L/MVR    1.5 x 250 0.75 60.00 42.00 пакет 10 бр. -
  E 19 9 LR 32; E 308L - 17 2.0 x 300 1.1 61.09 67.20 пакет 10 бр. 10.80
 
  Böhler Q E308L-17  2.5 x 300 3.9 36.85 143.70 пакет 10 бр. 9.60
  E 19 9 LR 32; E 308L - 17 3.2 x 350 4.4 33.34 146.70 пакет 10 бр. 13.20
 
 
  Ролки тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./ролка
ролка кг. цена,
лв./ролка
 
  Alunox 4316/308LSi   0.8 5.0 33.60 168.00 D200 мм 1.0 29.40
  G 19 9 LSi 0.8 15.0 31.20 468.00 D100 мм 1.0 29.40
  ER 308LSi 1.0 15.0 30.36 455.40 D100 мм 1.0 27.60
  1.2 15.0 30.00 450.00 D100 мм 1.0 27.00
 
 
  Пръчки тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
  Alunox 4316/308LSi   1.0 x 1000 1.0 32.70 32.70 пръчки 10 бр. 3.60
  W 19 9 LSi 1.2 x 1000 1.0 32.10 32.10 пръчки 10 бр. 4.50
  1.6 x 1000 1.0 30.90 30.90 пръчки 10 бр. 5.10
  ER 308LSi 2.0 x 1000 1.0 30.00 30.00 пръчки 10 бр. 6.60
  2.4 x 1000 1.0 29.70 29.70 пръчки 10 бр. 9.30
  3.2 x 1000 1.0 29.40 29.40 пръчки 10 бр. 19.50
  4.0 x 1000 1.0 29.40 29.40 пръчки 10 бр. 29.40
 
 
  Тръбен тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
  WAROD 308L-G  
R 308LТ1-5
2.2 x 1000 1.0 132.00 132.00 пръчки 1 бр. 3.60
 
 

 


 

  Електроди и тел за заваряване на неръждаема стомана с повишена устойчивост срещу корозия в кисели и солени течности тип 316 (Cr/Ni/Mo: 19/12/3). Използват се за хранително-вкусови приложения – кисели и солени течности, както и за конструкции в морска или хлорирана вода. Електродите работят с променлив или с постоянен ток (трансформатори, инвертори и др.).
 
  Продукт Размери Опаковка 1 Опаковка 2
 
  Електроди
Класификация
Ø х L, мм пакет,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./пакет
тип кг. цена,
лв.
 
  Böhler AWS E316L-17  2.5 x 300 4.0 45.60 182.40 пакет 1.0 кг. 48.00
  E 19 12 3 LR 32; E 316L-17 3.2 x 350 4.5 42.00 189.00 пакет 1.0 кг. 44.40
 
 
  Ролки тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./ролка
ролка кг. цена,
лв./ролка
 
  Alunox 4430/316LSi   0.8 15.0 31.80 477.00 D200 1.0 37.80
  G 19 12 3 LSi 1.0 15.0 30.96 464.40 D200 1.0 36.60
  ER 316LSi 1.2 15.0 30.60 459.00 D200 1.0 36.00
 
 
  Пръчки тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
 
  Alunox 4430/316LSi   1.2 x 1000 1.0 37.50 37.50 пръчки 10 бр. 4.80
  W 19 12 3 LSi 1.6 x 1000 1.0 36.00 36.00 пръчки 10 бр. 6.60
  ER 316LSi 2.0 x 1000 1.0 35.40 35.40 пръчки 10 бр. 10.20
  2.4 x 1000 1.0 35.10 35.10 пръчки 10 бр. 15.00
  3.2 x 1000 1.0 35.10 35.10 пръчки 10 бр. 25.80
 
 
  Тръбен тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./ролка
тип кг. цена,
лв./ролка
 
  KISWEL K-316LT  
T 19 12 3 L P S(M) 1;
ER 316LT1/4
1.2 15.0 - - - 1.0 кг. 32.70
 
 
  Тръбен тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
 
  WAROD 316L-G  
R 316LТ1-5
2.2 x 1000 1.0 141.60 141.60 пръчки 1 бр. 3.90
 
 

 


 

  Преходни електроди и тел за заваряване на "черно-бели" съединения между неръждаема и черна / конструкционна стомана, тип 309 (Cr/Ni: 23/12). Имат високо съдържание на хром и никел, с цел да се избегне трошливост на шева при смесването на двата вида стомана. Електродите работят с променлив или с постоянен ток (трансформатори, инвертори и др.).
 
  Продукт Размери Опаковка 1 Опаковка 2
 
  Електроди
Класификация
Ø х L, мм пакет,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./пакет
тип кг. цена,
лв.
 
  Böhler AWS E309L-17  2.5 x 300 4.1 44.26 181.45 пакет 1.0 кг. 46.50
  E 23 12 L R 32; E 309L-17 3.2 x 350 4.5 40.80 183.60 пакет 1.0 кг. 43.20
 
 
  Ролки тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./ролка
ролка кг. цена,
лв./ролка
 
  Alunox 4332/309L   0.8 15.0 44.14 662.10 D200 1.0 48.90
  G 23 12 L Si 1.0 15.0 43.50 652.50 D200 1.0 48.30
  ER 309 L (Si) 1.2 15.0 41.70 625.50 D200 1.0 47.40
 
 
  Пръчки тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
  Alunox 4332/309L   1.6 x 1000 5.0 41.70 208.50 пръчки 10 бр. 7.20
  W 23 12 L Si 2.0 x 1000 5.0 41.40 207.00 пръчки 10 бр. 10.20
  ER 309 L (Si) 2.4 x 1000 5.0 40.50 202.50 пръчки 10 бр. 14.10
  3.2 x 1000 5.0 40.20 201.00 пръчки 10 бр. 26.10
 
 
 
  Специални електроди и тел, тип 307 (Cr/Ni/Mn: 18/8/6), за ремонт на пукнатини или заваряване на подложени на удари детайли, при разнородни черно/бели/специални стомани или ако материала не е известен. Заварения метал е неръждаем, много жилав (якост 45 кг/мм²; ~35% провлачване преди скъсване; max t° ~ 650°C) и се самонаклепва при натиск и механична обработка. Работи се без подгряване.
 
  Продукт Размери Опаковка
 
  Електроди
Класификация
Ø х L, мм пакет,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./пакет
тип кг. цена,
лв./ролка
 
  E 18/8/6    2.5 x 300 1.0 19.20 19.20 пакет 10 бр. 5.40
  E 18 8 Mn R 42; E 307-16 3.2 x 350 - - - - - -
 
  ESAB OK 67.45  VacPac 2.5 x 300 0.7 46.57 32.60 - - -
  E 18 8 Mn B 42; ~E 307 - 15 3.2 x 350 1.7 45.00 76.50 - - -
 
 
  Ролки тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./ролка
тип кг. цена,
лв./ролка
 
  Alunox 4370/307   0.8 15.0 - - - - -
  G 18 8 Mn; ER 307 mod. 1.2 15.0 - - - - -
 
 
  Пръчки тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
  Alunox 4370/307   1.6 x 1000 5.0 29.10 145.50 пръчки 10 бр. 4.80
  W 18 8 Mn 2.0 x 1000 5.0 28.20 141.00 пръчки 10 бр. 7.20
  ER 307 mod. 2.4 x 1000 5.0 27.90 139.50 пръчки 10 бр. 10.32
  3.2 x 1000 5.0 27.60 138.00 пръчки 10 бр. 18.60
 
 
 
  Специални електроди и тел, тип 312 (Cr/Ni: 29/9), за ремонт на закаляеми, трудни за заваряване стомани (трошливи), пружинни и инструментални стомани (включително за работа на горещо). В сравнение с тип 307 заварения метал тип 312 е с по-висока якост (~ 60 кг/мм²), по-малко провлачване преди скъсване (~ 20 %) и температура на окалинообразуване 1150ºC.
 
  Продукт Размери Опаковка
 
  Електроди
Класификация
Ø х L, мм пакет,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./пакет
тип брой цена,
лв.
 
  ESAB OK 68.81  VacPac 2.0 x 300 0.6 - - - - -
  E 29 9 R 32 2.5 x 300 0.7 61.71 43.20 - - -
  E 312-17 3.2 x 350 1.7 57.88 98.40 - - -
 
 
  Ролки тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./ролка
тип кг. цена,
лв.
 
  Alunox 4337/312   0.8 15.0 36.00 540.00 - 1.0 кг. 42.00
  G 29 9 LSi 1.0 15.0 - поръчка - - -
  ER 312 1.2 15.0 34.80 522.00 - - -
 
 
  Пръчки тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
лв./кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
  Alunox 4337/312   1.6 x 1000 5.0 - - пръчки 10 бр. -
  W 18 8 Mn 2.0 x 1000 5.0 39.90 199.50 пръчки 10 бр. 11.40
  ER 307 mod. 2.4 x 1000 5.0 39.60 198.00 пръчки 10 бр. 16.80
  3.2 x 1000 5.0 39.30 196.50 пръчки 10 бр. 28.80
 
 

 


 

  Специални електроди и тел тип 310 (Cr/Ni: 25/20), за заваряване на неръждаеми стомани, използвани при високо-температурни инсталации, химически реактори и др., работещи в окисляващи (кисели) и нитриращи среди, от -196°C до 1150°C. При редуциращи среди или наличие на сяра се наварява феритен/дуплекс повърхностен слой (Ni<5%).
 
  Продукт Размери Опаковка 1 Опаковка 2
  Ролки тел (МИГ)
Класификация
Ø, мм ролка,
кг.
цена,
кг.
цена,
лв./ролка
тип кг. цена,
лв.
 
  Alunox 4842/310   0.8 15.0 41.40 621.00 - - -
  G 25 20 1.0 15.0 40.80 612.00 - - -
  ER 310 1.2 15.0 39.60 594.00 - - -
 
 
  Пръчки тел (ВИГ/TIG)
Класификация
Ø, мм тубус,
кг.
цена,
кг.
цена,
лв./тубус
тип брой цена,
лв.
 
  Alunox 4842/310   2.0 x 1000 5.0 47.40 237.00 пръчки 10 бр. 13.20
  W 25 20 2.4 x 1000 5.0 46.50 232.50 пръчки 10 бр. 19.50
  ER 310 mod. 3.2 x 1000 5.0 46.20 231.00 пръчки 10 бр. 33.60
 
 


 
   Допълнителна информация на тел. 0887 149583; 0888 723910 или на имейл:  office@arkonea.bg